رتبه بندی شرکت پیمانکاری

رتبه‌بندی پیمانکاران یکی از رویه‌های متداول در سیستم‌های تدارکاتی و مناقصات است، که به ارزیابی توانایی‌ها و صلاحیت‌های فنی، مالی و اجرایی شرکت‌های پیمانکاری برای انجام پروژه‌ها می‌پردازد. در ایران، رتبه‌بندی پیمانکاران بر اساس معیارها و دستورالعمل‌های مشخصی توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور انجام می‌شود. این رتبه‌ها شامل موارد زیر است: رتبه 5: کوچکترین …

رتبه بندی شرکت پیمانکاری Read More »